Gullringsbo Kött & Charks vision

Vi vill alltid vara fokuserade på bra kvalitet och snabba leveranser. Vi är ett bolag som satsar, investerar och följer myndigheternas krav. Vi har som mål att miljöcertifiera oss.

Vi vill skapa förutsättningar för att kunna påverka vårt val av leverantörer som jobbar med god och sund djurhållning samt ha en minskad miljöpåverkan och en hållbar livsmedelsproduktion.

Vi har även som mål att på sikt flytta till nya lokaler som till 100% är anpassade för vår verksamhet när det gäller produktion, miljö och hälsa samt effektivitet och kreativitet.